سلفی قشقایی‌ها بعد از برد مقابل پرسپولیس

سلفی قشقایی‌ها بعد از برد مقابل پرسپولیس
تیم قشقایی توانست در ضربات پنالتی پرسپولیس را شکست دهد.

سلفی قشقایی‌ها بعد از برد مقابل پرسپولیس

تیم قشقایی توانست در ضربات پنالتی پرسپولیس را شکست دهد.
سلفی قشقایی‌ها بعد از برد مقابل پرسپولیس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author