سلطانی فر از روحانی حکم گرفت

سلطانی فر از روحانی حکم گرفت
رئیس جمهور در حکمی با استناد به اصول 87 و 133 قانون اساسی جمهوری اسلامی و با عنایت به رای اعتماد مجلس شورای اسلامی، سلطانی فر را به عنوان وزیر ورزش و جوانان منصوب کرد.

سلطانی فر از روحانی حکم گرفت

رئیس جمهور در حکمی با استناد به اصول 87 و 133 قانون اساسی جمهوری اسلامی و با عنایت به رای اعتماد مجلس شورای اسلامی، سلطانی فر را به عنوان وزیر ورزش و جوانان منصوب کرد.
سلطانی فر از روحانی حکم گرفت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author