سلامت انتخابات تا این لحظه محرز است

مدیرکل انتخابات شورای نگهبان گفت: تا این لحظه مشکل سخت افزاری و نرم افزاری در جریان برگزاری انتخابات گزارش نشده است.
۱۴:۳۴ – ۱۳۹۴ جمعه ۷ اسفند


کیمیا دانلود

مدرسه

label, , , , , , , , ,

About the author