سقوط سپاهان شوخی است (عکس)

سقوط سپاهان شوخی است (عکس)
تیم فوتبال سپاهان با گلی که روز گذشته در لحظات پایانی از ملوان خورد دو امتیاز خانگی دیگر را هم از دست داد تا با 30 امتیاز کماکان در نیمه پایانی جدول باقی بماند.

سقوط سپاهان شوخی است (عکس)

تیم فوتبال سپاهان با گلی که روز گذشته در لحظات پایانی از ملوان خورد دو امتیاز خانگی دیگر را هم از دست داد تا با 30 امتیاز کماکان در نیمه پایانی جدول باقی بماند.
سقوط سپاهان شوخی است (عکس)

خرید بک لینک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author