سفر بیش از ۴میلیون و ۱۰۰هزار خورو در استان تهران

سفر بیش از ۴میلیون و ۱۰۰هزار خورو در استان تهران
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران پیش از ظهر امروز در حاشیه بازدید از وضعیت تردد در آزادراه تهران-پردس گفت: از شروع طرح نوروزی ۹۵ تاکنون تردد شمارهای راههای استان تهران بیش از ۴میلیون و ۱۰۰هزار سفر خورو را در محورهای ورودی به این استان ثبت کرده اند.
۱۵:۴۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۳ فروردین


سفر بیش از ۴میلیون و ۱۰۰هزار خورو در استان تهران

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران پیش از ظهر امروز در حاشیه بازدید از وضعیت تردد در آزادراه تهران-پردس گفت: از شروع طرح نوروزی ۹۵ تاکنون تردد شمارهای راههای استان تهران بیش از ۴میلیون و ۱۰۰هزار سفر خورو را در محورهای ورودی به این استان ثبت کرده اند.
۱۵:۴۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۳ فروردین


سفر بیش از ۴میلیون و ۱۰۰هزار خورو در استان تهران

فروش بک لینک
label, , , , , , , , , , ,

About the author