سعید محمدپور: جایزه طلا را هم بدهند کم است/به خاطر رفاقت با بچه‌ها اردوی تیم ملی را ترک کردم،پشیمانم

سعید محمدپور: جایزه طلا را هم بدهند کم است/به خاطر رفاقت با بچه‌ها اردوی تیم ملی را ترک کردم،پشیمانم
سعید محمدپور چهار سال پس از المپیک 2012 لندن، به دلیل دوپینگی شدن 4 نفر اول وزن خود، به مدال طلای این المپیک رسید و مهمان ما در کافه خبر بود.

سعید محمدپور: جایزه طلا را هم بدهند کم است/به خاطر رفاقت با بچه‌ها اردوی تیم ملی را ترک کردم،پشیمانم

سعید محمدپور چهار سال پس از المپیک 2012 لندن، به دلیل دوپینگی شدن 4 نفر اول وزن خود، به مدال طلای این المپیک رسید و مهمان ما در کافه خبر بود.
سعید محمدپور: جایزه طلا را هم بدهند کم است/به خاطر رفاقت با بچه‌ها اردوی تیم ملی را ترک کردم،پشیمانم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author