سروش و پورقاز به جای دژاگه و منتظری/ 17 بازیکن به تیم ملی دعوت شدند

سروش و پورقاز به جای دژاگه و منتظری/ 17 بازیکن به تیم ملی دعوت شدند
کارلوس کی روش 17 بازیکن را برای حضور در تیم ملی  برای اردوی ارمنستان را فراخواند.

سروش و پورقاز به جای دژاگه و منتظری/ 17 بازیکن به تیم ملی دعوت شدند

کارلوس کی روش 17 بازیکن را برای حضور در تیم ملی  برای اردوی ارمنستان را فراخواند.
سروش و پورقاز به جای دژاگه و منتظری/ 17 بازیکن به تیم ملی دعوت شدند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author