سرمربی پاپوا از اینکه تیمش ۸ تا از ایران خورده، ناراحت نیست!

سرمربی پاپوا از اینکه تیمش ۸ تا از ایران خورده، ناراحت نیست!
سرمربی دانمارکی تیم‌ملی پاپوا گینه‌نو نظر جالبی درباره بازی با ایران داشت.

سرمربی پاپوا از اینکه تیمش ۸ تا از ایران خورده، ناراحت نیست!

سرمربی دانمارکی تیم‌ملی پاپوا گینه‌نو نظر جالبی درباره بازی با ایران داشت.
سرمربی پاپوا از اینکه تیمش ۸ تا از ایران خورده، ناراحت نیست!

دانلود مستقیم تلگرام فارسی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author