سرمربی تیم ملی جوانان در بوشهر (عکس)

سرمربی تیم ملی جوانان روز گذشته در بوشهر حضور یافت و بازی تیم های شاهین شهرداری بوشهر و صنعت نفت آبادان را مشاهده کرد.

خبر جدید

مرجع سلامتی

label, , , , , , , , ,

About the author