سرمربی ایتالیا: آرژانتین تمرکز تیمی ما را بهم زد

سرمربی ایتالیا: آرژانتین تمرکز تیمی ما را بهم زد
سرمربی تیم ملی والیبال ایتالیا گفت: آرژانتین تمرکز تیمی ما را بر هم زد اما خوشحالم که این تیم را شکست دادیم.

سرمربی ایتالیا: آرژانتین تمرکز تیمی ما را بهم زد

سرمربی تیم ملی والیبال ایتالیا گفت: آرژانتین تمرکز تیمی ما را بر هم زد اما خوشحالم که این تیم را شکست دادیم.
سرمربی ایتالیا: آرژانتین تمرکز تیمی ما را بهم زد

خرید vpn گوشی آیفون

خبرگزاری اصفهان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author