سرلشکر جعفری: پیشتازی سپاه در تبیین مفهوم جهاد اکبر

سرلشکر جعفری: پیشتازی سپاه در تبیین مفهوم جهاد اکبر
فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: در شرایطی که خطر اثرگذاری توطئه های چندین ساله دشمن در برابر انقلاب اسلامی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود، آحاد پاسداران رسالت تبیین جهاد کبیر را بر عهده دارند.
۱۹:۴۶ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۷ شهریور


سرلشکر جعفری: پیشتازی سپاه در تبیین مفهوم جهاد اکبر

فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: در شرایطی که خطر اثرگذاری توطئه های چندین ساله دشمن در برابر انقلاب اسلامی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود، آحاد پاسداران رسالت تبیین جهاد کبیر را بر عهده دارند.
۱۹:۴۶ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۷ شهریور


سرلشکر جعفری: پیشتازی سپاه در تبیین مفهوم جهاد اکبر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author