سردار مهمان ویژه ضیافت افطار ترکمن های کازان/ رئیس جمهور تاتارستان به آزمون چه گفت؟ (عکس)

سردار مهمان ویژه ضیافت افطار ترکمن های کازان/ رئیس جمهور تاتارستان به آزمون چه گفت؟ (عکس)
 کازان روسیه شهری است مسلمان نشین و البته ترکمن که به مناسبت ماه مبارک رمضان میزبان مراسم افطاری در ورزشگاه اختصاصی روبین بود.

سردار مهمان ویژه ضیافت افطار ترکمن های کازان/ رئیس جمهور تاتارستان به آزمون چه گفت؟ (عکس)

 کازان روسیه شهری است مسلمان نشین و البته ترکمن که به مناسبت ماه مبارک رمضان میزبان مراسم افطاری در ورزشگاه اختصاصی روبین بود.
سردار مهمان ویژه ضیافت افطار ترکمن های کازان/ رئیس جمهور تاتارستان به آزمون چه گفت؟ (عکس)

استخدام آموزش و پرورش

label, , , , , , , , , , , ,

About the author