سردار باقری: پولادی برگردد دستگیرش نمی کنیم/ قول حل مشکل سربازان تیم ملی را نمی دهم

سردار باقری: پولادی برگردد دستگیرش نمی کنیم/ قول حل مشکل سربازان تیم ملی را نمی دهم
معاون منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: پیگیر مسئله سربازهای تیم ملی هستیم و امیدوارم بتوانیم کمک کنیم اما قول نمی دهم.

سردار باقری: پولادی برگردد دستگیرش نمی کنیم/ قول حل مشکل سربازان تیم ملی را نمی دهم

معاون منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: پیگیر مسئله سربازهای تیم ملی هستیم و امیدوارم بتوانیم کمک کنیم اما قول نمی دهم.
سردار باقری: پولادی برگردد دستگیرش نمی کنیم/ قول حل مشکل سربازان تیم ملی را نمی دهم

پرس نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author