سرخ پوشان از حریف خود سرتر بودند/ درخشان: پرسپولیس حریفش را دست کم گرفت

سرخ پوشان از حریف خود سرتر بودند/ درخشان: پرسپولیس حریفش را دست کم گرفت
سرمربی سابق پرسپولیسی ها می گوید نبودن ملی پوشان این تیم در دیدار برابر قشقایی تاثیر منفی در روند بازی این تیم نداشت.

سرخ پوشان از حریف خود سرتر بودند/ درخشان: پرسپولیس حریفش را دست کم گرفت

سرمربی سابق پرسپولیسی ها می گوید نبودن ملی پوشان این تیم در دیدار برابر قشقایی تاثیر منفی در روند بازی این تیم نداشت.
سرخ پوشان از حریف خود سرتر بودند/ درخشان: پرسپولیس حریفش را دست کم گرفت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author