سرخیو راموس؛ فستیوالی از گلزنی و دادن پنالتی

سرخیو راموس؛ فستیوالی از گلزنی و دادن پنالتی
سرخیو راموس، مدافع با تجربه و توانمند رئال مادرید در دیدار دیشب برابر ویارئال هم موفق به گلزنی شد اما یک ضربه پنالتی نیز به حریف تقدیم کرد.

سرخیو راموس؛ فستیوالی از گلزنی و دادن پنالتی

سرخیو راموس، مدافع با تجربه و توانمند رئال مادرید در دیدار دیشب برابر ویارئال هم موفق به گلزنی شد اما یک ضربه پنالتی نیز به حریف تقدیم کرد.
سرخیو راموس؛ فستیوالی از گلزنی و دادن پنالتی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author