سامره: اسطوره واقعی منصورخان بود و بس/ خانه‌اش را فروخت تا استقلال زنده بماند

سامره: اسطوره واقعی منصورخان بود و بس/ خانه‌اش را فروخت تا استقلال زنده بماند
مرگ منصور پورحیدری خبری شوک آور برای تمام اهالی فوتبال، استقلالی ها و به خصوص شاگردان این مربی پرافتخار بود.

سامره: اسطوره واقعی منصورخان بود و بس/ خانه‌اش را فروخت تا استقلال زنده بماند

مرگ منصور پورحیدری خبری شوک آور برای تمام اهالی فوتبال، استقلالی ها و به خصوص شاگردان این مربی پرافتخار بود.
سامره: اسطوره واقعی منصورخان بود و بس/ خانه‌اش را فروخت تا استقلال زنده بماند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author