سالهاست از آقای علی کریمی بی خبرم / مرتضی مهرزاد؛ صدسال بعد از ماه عسل!

سالهاست از آقای علی کریمی بی خبرم / مرتضی مهرزاد؛ صدسال بعد از ماه عسل!
فوق ستاره 246 سانتی متری والیبال نشسته ایران که پارالمپیک را تحت تاثیر خود قرار داده بود حالا از رابطه اش با علی کریمی و روزهای بعد از ریو می گوید.

سالهاست از آقای علی کریمی بی خبرم / مرتضی مهرزاد؛ صدسال بعد از ماه عسل!

فوق ستاره 246 سانتی متری والیبال نشسته ایران که پارالمپیک را تحت تاثیر خود قرار داده بود حالا از رابطه اش با علی کریمی و روزهای بعد از ریو می گوید.
سالهاست از آقای علی کریمی بی خبرم / مرتضی مهرزاد؛ صدسال بعد از ماه عسل!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author