ساسان باز هم گل زد/ گزارش زنده: فولاد 1 – پدیده 0

ساسان باز هم گل زد/ گزارش زنده: فولاد 1 – پدیده 0
فولاد خوزستان موفق شد نیمه اول را با تک گل ساسان انصاری پیروز به رختکن برود.

ساسان باز هم گل زد/ گزارش زنده: فولاد 1 – پدیده 0

فولاد خوزستان موفق شد نیمه اول را با تک گل ساسان انصاری پیروز به رختکن برود.
ساسان باز هم گل زد/ گزارش زنده: فولاد 1 – پدیده 0

label, , , , , , , , , , , ,

About the author