زیدان در آستانه شکستن رکورد گواردیولا

زیدان در آستانه شکستن رکورد گواردیولا
در حالی که حدود 9 ماه از حضور زیدان روی نیمکت رئال مادرید می‌گذرد، سرمربی فرانسوی در آستانه شکستن رکوردی تاریخی قرار دارد.

زیدان در آستانه شکستن رکورد گواردیولا

در حالی که حدود 9 ماه از حضور زیدان روی نیمکت رئال مادرید می‌گذرد، سرمربی فرانسوی در آستانه شکستن رکوردی تاریخی قرار دارد.
زیدان در آستانه شکستن رکورد گواردیولا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author