زیارت عاشورای برای شفای پورحیدری

زیارت عاشورای برای شفای پورحیدری
هواداران استقلال امروز در بیمارستان ایران مهر جمع شده اند تا برای سلامتی سرپرست سابق این باشگاه دعا کنند.

زیارت عاشورای برای شفای پورحیدری

هواداران استقلال امروز در بیمارستان ایران مهر جمع شده اند تا برای سلامتی سرپرست سابق این باشگاه دعا کنند.
زیارت عاشورای برای شفای پورحیدری

label, , , , , , , , , , , ,

About the author