زهیوی: آقای گل می‌شوم/ انگیزه زیادی برای رویارویی با ویسی داریم

زهیوی: آقای گل می‌شوم/ انگیزه زیادی برای رویارویی با ویسی داریم
مهدی زهیوی لیگ برتر را با دو گل شروع کرد و در مقابل استقلال هم بازی خوبی از خود به نمایش گذاشت.

زهیوی: آقای گل می‌شوم/ انگیزه زیادی برای رویارویی با ویسی داریم

مهدی زهیوی لیگ برتر را با دو گل شروع کرد و در مقابل استقلال هم بازی خوبی از خود به نمایش گذاشت.
زهیوی: آقای گل می‌شوم/ انگیزه زیادی برای رویارویی با ویسی داریم

موسیقی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author