زنده از حافظیه؛ حاشیه بازی قشقایی- پرسپولیس

زنده از حافظیه؛ حاشیه بازی قشقایی- پرسپولیس
دو تیم قشقایی شیراز و پرسپولیس تهران درچارچوب جام حذفی به مصاف هم می روند، حواشی پیش از شروع این بازی را از دست ندهید.

زنده از حافظیه؛ حاشیه بازی قشقایی- پرسپولیس

دو تیم قشقایی شیراز و پرسپولیس تهران درچارچوب جام حذفی به مصاف هم می روند، حواشی پیش از شروع این بازی را از دست ندهید.
زنده از حافظیه؛ حاشیه بازی قشقایی- پرسپولیس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author