زمزمه در رختکن استقلال/ چرا بختیار و کاوه تعویض نمی‌شوند؟

زمزمه در رختکن استقلال/ چرا بختیار و کاوه تعویض نمی‌شوند؟
حاشیه‌های تساوی با گسترش فولاد به نظر از همان رختکن استقلال شروع شده و به بیرون درز پیدا کرده است.

زمزمه در رختکن استقلال/ چرا بختیار و کاوه تعویض نمی‌شوند؟

حاشیه‌های تساوی با گسترش فولاد به نظر از همان رختکن استقلال شروع شده و به بیرون درز پیدا کرده است.
زمزمه در رختکن استقلال/ چرا بختیار و کاوه تعویض نمی‌شوند؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author