زمان بازی ایران و کره‌جنوبی تغییر کرد

زمان بازی ایران و کره‌جنوبی تغییر کرد
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا نوشت:با اعلام رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا؛ زمان دیدار ایران و کره‌جنوبی در مقدماتی جام‌جهانی روسیه تأیید شد.

زمان بازی ایران و کره‌جنوبی تغییر کرد

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا نوشت:با اعلام رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا؛ زمان دیدار ایران و کره‌جنوبی در مقدماتی جام‌جهانی روسیه تأیید شد.
زمان بازی ایران و کره‌جنوبی تغییر کرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author