زرینی:/ خستگی بازیکنان در عملکردشان تأثیرگذار بود

زرینی:/ خستگی بازیکنان در عملکردشان تأثیرگذار بود
ملی‌پوش والیبال ایران گفت: خستگی بازیکنان ایران در عملکردشان تأثیرگذار بود، اما می‌توانستیم این تیم را شکست دهیم.

زرینی:/ خستگی بازیکنان در عملکردشان تأثیرگذار بود

ملی‌پوش والیبال ایران گفت: خستگی بازیکنان ایران در عملکردشان تأثیرگذار بود، اما می‌توانستیم این تیم را شکست دهیم.
زرینی:/ خستگی بازیکنان در عملکردشان تأثیرگذار بود

دانلود فیلم خارجی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author