زانتی: اینتر باید به جمع بهترین ها بازگردد

زانتی: اینتر باید به جمع بهترین ها بازگردد
خاویر زانتی، کاپیتان افسانه ای اینتر ابراز امیدواری کرد این تیم دوباره بتواند به جمع تیم های برتر اروپا در سالهای آتی باز گردد.​​​​​​​

زانتی: اینتر باید به جمع بهترین ها بازگردد

خاویر زانتی، کاپیتان افسانه ای اینتر ابراز امیدواری کرد این تیم دوباره بتواند به جمع تیم های برتر اروپا در سالهای آتی باز گردد.​​​​​​​
زانتی: اینتر باید به جمع بهترین ها بازگردد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author