زادعلی‌اصغر: هدف‌مان قهرمانی است

زادعلی‌اصغر: هدف‌مان قهرمانی است
ملی‌پوش تیم فوتبال پنج نفره کشورمان گفت: امیدوارم در فینال با برد برزیل به قهرمانی پارالمپیک دست پیدا کنیم، چرا که هدف‌مان جز این نیست.

زادعلی‌اصغر: هدف‌مان قهرمانی است

ملی‌پوش تیم فوتبال پنج نفره کشورمان گفت: امیدوارم در فینال با برد برزیل به قهرمانی پارالمپیک دست پیدا کنیم، چرا که هدف‌مان جز این نیست.
زادعلی‌اصغر: هدف‌مان قهرمانی است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author