روی خط خبر/ درآمد شیرین متکدیان پایتخت

روی خط خبر/ درآمد شیرین متکدیان پایتخت
هشیار مدیرعامل خدمات اجتماعی شهرداری تهران با بیان اینکه تکدی گری با دستفروشی متفاوت است، گفت: میانگین درآمد متکدیان در تهران ماهانه ۳ تا ۷ میلیون تومان است.
۲۰:۵۵ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۴ شهریور


روی خط خبر/ درآمد شیرین متکدیان پایتخت

هشیار مدیرعامل خدمات اجتماعی شهرداری تهران با بیان اینکه تکدی گری با دستفروشی متفاوت است، گفت: میانگین درآمد متکدیان در تهران ماهانه ۳ تا ۷ میلیون تومان است.
۲۰:۵۵ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۴ شهریور


روی خط خبر/ درآمد شیرین متکدیان پایتخت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author