روی خط خبر/ بهره برداری از جنگل های شمال تا ۱۰ سال ممنوع!

روی خط خبر/ بهره برداری از جنگل های شمال تا ۱۰ سال ممنوع!
قائم مقام سازمان جنگلها و مراتع گفت: بر اساس طرحی که در این سازمان در حال نهایی شدن است، در یک دوره ۱۰ ساله و با تشدید حفاظت، بهره برداری از جنگل های شمال کشور ممنوع خواهد شد.
۱۹:۱۳ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


روی خط خبر/ بهره برداری از جنگل های شمال تا ۱۰ سال ممنوع!

قائم مقام سازمان جنگلها و مراتع گفت: بر اساس طرحی که در این سازمان در حال نهایی شدن است، در یک دوره ۱۰ ساله و با تشدید حفاظت، بهره برداری از جنگل های شمال کشور ممنوع خواهد شد.
۱۹:۱۳ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


روی خط خبر/ بهره برداری از جنگل های شمال تا ۱۰ سال ممنوع!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author