روی خط خبر/بررسی و پایش دستگاه ها و استان های برتر قرآنی

روی خط خبر/بررسی و پایش دستگاه ها و استان های برتر قرآنی
دومین همایش معرفی دستگاهها و استانهای برتر قرآنی توسط شورای توسعه فرهنگ قرآنی شورای ‏عالی انقلاب فرهنگی عصر دیروز برگزار شد.
۱۰:۲۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۶ تیر


روی خط خبر/بررسی و پایش دستگاه ها و استان های برتر قرآنی

دومین همایش معرفی دستگاهها و استانهای برتر قرآنی توسط شورای توسعه فرهنگ قرآنی شورای ‏عالی انقلاب فرهنگی عصر دیروز برگزار شد.
۱۰:۲۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۶ تیر


روی خط خبر/بررسی و پایش دستگاه ها و استان های برتر قرآنی

ورزش و زندگی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author