رونمایی از ۲۰ رقم بذر ونهال جدید در کشور

رونمایی از ۲۰ رقم بذر ونهال جدید در کشور
با حضور جهانگیری معاون اول رییس جمهور و حجتی وزیر جهاد کشاورزی۲۰ رقم بذر و نهال اصلاح شده در موسسه اصلاح بذر و نهال در استان البرز رونمایی شد.
۲۱:۳۶ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


رونمایی از ۲۰ رقم بذر ونهال جدید در کشور

با حضور جهانگیری معاون اول رییس جمهور و حجتی وزیر جهاد کشاورزی۲۰ رقم بذر و نهال اصلاح شده در موسسه اصلاح بذر و نهال در استان البرز رونمایی شد.
۲۱:۳۶ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


رونمایی از ۲۰ رقم بذر ونهال جدید در کشور

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author