رونمایی از ملی پوش سابق ایران در قطر/ پولادی دفاع وسط الشحانیه مقابل الریان(عکس)

رونمایی از ملی پوش سابق ایران در قطر/ پولادی دفاع وسط الشحانیه مقابل الریان(عکس)
بعد از مدت ها بی خبری و دوری از سطح اول لیگ ستارگان قطر بار دیگر با الشحانیه به این مسابقات پاگذاشت تا این بار رونمایی جدیدی از ملی پوش جنجالی فوتبال ایران انجام شود.

رونمایی از ملی پوش سابق ایران در قطر/ پولادی دفاع وسط الشحانیه مقابل الریان(عکس)

بعد از مدت ها بی خبری و دوری از سطح اول لیگ ستارگان قطر بار دیگر با الشحانیه به این مسابقات پاگذاشت تا این بار رونمایی جدیدی از ملی پوش جنجالی فوتبال ایران انجام شود.
رونمایی از ملی پوش سابق ایران در قطر/ پولادی دفاع وسط الشحانیه مقابل الریان(عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author