رونق در صنایع دستی به همت زوج کارآفرین

رونق در صنایع دستی به همت زوج کارآفرین
زوج مشهدی با همت و پشتکار خود توانسته اند که با بهره گیری از صنایع دستی و راه اندازی کارگاهی به اقتصاد خود و چندین خانوار مشهدی رونق دهند.
۱۱:۳۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۹ خرداد


رونق در صنایع دستی به همت زوج کارآفرین

زوج مشهدی با همت و پشتکار خود توانسته اند که با بهره گیری از صنایع دستی و راه اندازی کارگاهی به اقتصاد خود و چندین خانوار مشهدی رونق دهند.
۱۱:۳۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۹ خرداد


رونق در صنایع دستی به همت زوج کارآفرین

دانلود فیلم جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author