رونالد دی بوئر:/ شرایط دی بوئر مانند لوئیس انریکه است

رونالد دی بوئر:/ شرایط دی بوئر مانند لوئیس انریکه است
رونالد دی بوئر، ملی پوش سابق هلندی، با اشاره به اخراج برادرش، فرانک، از اینترمیلان، تاکید کرد که باشگاه های ایتالیایی صبوری لازم برای دادن فرصت کافی به مربیان را ندارند.

رونالد دی بوئر:/ شرایط دی بوئر مانند لوئیس انریکه است

رونالد دی بوئر، ملی پوش سابق هلندی، با اشاره به اخراج برادرش، فرانک، از اینترمیلان، تاکید کرد که باشگاه های ایتالیایی صبوری لازم برای دادن فرصت کافی به مربیان را ندارند.
رونالد دی بوئر:/ شرایط دی بوئر مانند لوئیس انریکه است

کانال تلگرام اکسین چنل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author