رونالدو زمان خداحافظی اش از فوتبال را اعلام کرد

رونالدو از 16 سالگی برای تیم ملی پرتغال فوتبال بازی کرده است.

استخدام

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , ,

About the author