رونالدو به دنبال شکسن طلسم ویسنته کالدرون

رونالدو به دنبال شکسن طلسم ویسنته کالدرون
کریس رونالدو در چند بازی اخیر در ورزشگاه خانگی اتلتیکومادرید ناکام بوده است و قصد دارد این روند بد را به اتمام برساند.

رونالدو به دنبال شکسن طلسم ویسنته کالدرون

کریس رونالدو در چند بازی اخیر در ورزشگاه خانگی اتلتیکومادرید ناکام بوده است و قصد دارد این روند بد را به اتمام برساند.
رونالدو به دنبال شکسن طلسم ویسنته کالدرون

واتساپ جی بی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author