روسیه مذاکره با اروپا را برای لغو تحریم ها تکذیب کرد

روسیه مذاکره با اروپا را برای لغو تحریم ها تکذیب کرد
نماینده دائم روسیه در اتحادیه اروپا در اظهارنظری درباره تمدید تحریم های این اتحادیه علیه مسکو گفت: کشورش هیچ مذاکره ای را برای لغو تحریم های اتحادیه اروپا برگزار نکرده است.
۱۰:۴۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۶ شهریور


روسیه مذاکره با اروپا را برای لغو تحریم ها تکذیب کرد

نماینده دائم روسیه در اتحادیه اروپا در اظهارنظری درباره تمدید تحریم های این اتحادیه علیه مسکو گفت: کشورش هیچ مذاکره ای را برای لغو تحریم های اتحادیه اروپا برگزار نکرده است.
۱۰:۴۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۶ شهریور


روسیه مذاکره با اروپا را برای لغو تحریم ها تکذیب کرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author