روسیه متن توافق را فاش کرد

روسیه متن توافق را فاش کرد
ویتالی چورکین، نماینده روسیه در شورای امنیت امروز در پی حمله نیروهای ائتلاف به مواضع دولت سوریه در دیر الزور، متن توافق محرمانه میان مسکو و واشنگتن بر سر سوریه را فاش کرد.
۲۲:۴۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۸ شهریور


روسیه متن توافق را فاش کرد

ویتالی چورکین، نماینده روسیه در شورای امنیت امروز در پی حمله نیروهای ائتلاف به مواضع دولت سوریه در دیر الزور، متن توافق محرمانه میان مسکو و واشنگتن بر سر سوریه را فاش کرد.
۲۲:۴۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۸ شهریور


روسیه متن توافق را فاش کرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author