روسیه اوراق قرضه منتشر کرد

روسیه اوراق قرضه منتشر کرد
روسیه برای نخستین بار از زمانی که کشورهای غربی علیه این کشور تحریم هایی را اعلام کرده اند با انتشار یک مرحله اوراق قرضه، رسما به بازار سرمایه و بدهی بازگشت.
۱۸:۲۱ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۴ خرداد


روسیه اوراق قرضه منتشر کرد

روسیه برای نخستین بار از زمانی که کشورهای غربی علیه این کشور تحریم هایی را اعلام کرده اند با انتشار یک مرحله اوراق قرضه، رسما به بازار سرمایه و بدهی بازگشت.
۱۸:۲۱ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۴ خرداد


روسیه اوراق قرضه منتشر کرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author