روز خوب ایرانی‌ها در لیگ روسیه؛/ پیروزی مهم ترک با پاس طلایی محمدی

روز خوب ایرانی‌ها در لیگ روسیه؛/ پیروزی مهم ترک با پاس طلایی محمدی
ترک گروژنی با پاس گل مدافع چپ ملی پوش ایرانی‌اش بازی را مساوی کرد و چهار دقیقه بعد از زنیت پیش افتاد و با برتری 2 بر یک به پیروزی رسید.

روز خوب ایرانی‌ها در لیگ روسیه؛/ پیروزی مهم ترک با پاس طلایی محمدی

ترک گروژنی با پاس گل مدافع چپ ملی پوش ایرانی‌اش بازی را مساوی کرد و چهار دقیقه بعد از زنیت پیش افتاد و با برتری 2 بر یک به پیروزی رسید.
روز خوب ایرانی‌ها در لیگ روسیه؛/ پیروزی مهم ترک با پاس طلایی محمدی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author