روزی که دایی از گلزنی دل کند (عکس)

روزی که دایی از گلزنی دل کند (عکس)
هفتم خردادماه سال 86 علی دایی کاپیتان تیم ملی ایران و آقای گل فوتبال ملی جهان کفش هایش را آویخت.

روزی که دایی از گلزنی دل کند (عکس)

هفتم خردادماه سال 86 علی دایی کاپیتان تیم ملی ایران و آقای گل فوتبال ملی جهان کفش هایش را آویخت.
روزی که دایی از گلزنی دل کند (عکس)

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author