روزه داری، بی بهانه و بی منت در کنار آتش

روزه داری، بی بهانه و بی منت در کنار آتش
در این روزهای ماه مبارک رمضان کسانی هستند که با وجود گرمای هوا و داشتن مشاغل سخت، بی بهانه و بی منت، هم خدمت خلق و خانواده می کنند و هم شکرگذار خداوندند و برحسب تکلیف، روزه می گیرند.
۱۳:۰۵ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۷ تیر


روزه داری، بی بهانه و بی منت در کنار آتش

در این روزهای ماه مبارک رمضان کسانی هستند که با وجود گرمای هوا و داشتن مشاغل سخت، بی بهانه و بی منت، هم خدمت خلق و خانواده می کنند و هم شکرگذار خداوندند و برحسب تکلیف، روزه می گیرند.
۱۳:۰۵ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۷ تیر


روزه داری، بی بهانه و بی منت در کنار آتش

پامنا موبایل لپ تاپ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author