روزنامه های ورزشی چهارشنبه، ۵ خرداد ۹۵

روزنامه های ورزشی چهارشنبه، ۵ خرداد ۹۵
تراکتورسازی یک گل کم آورد، عطش هوادار فقط با جام فروکش می کند، کی روش منتظر گلزنان اروپایی، افشین قطبی سرمربی جدید بوریرام تایلند، می خواهیم دست پرسپولیس را در دست جام بگذاریم، باقری: سعی کردم هم مربی پرسپولیس باشم هم کاپیتان.
۰۷:۵۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۵ خرداد


روزنامه های ورزشی چهارشنبه، ۵ خرداد ۹۵

تراکتورسازی یک گل کم آورد، عطش هوادار فقط با جام فروکش می کند، کی روش منتظر گلزنان اروپایی، افشین قطبی سرمربی جدید بوریرام تایلند، می خواهیم دست پرسپولیس را در دست جام بگذاریم، باقری: سعی کردم هم مربی پرسپولیس باشم هم کاپیتان.
۰۷:۵۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۵ خرداد


روزنامه های ورزشی چهارشنبه، ۵ خرداد ۹۵

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author