روزنامه های صبح شنبه، ۲۷ شهریور ۱۳۹۵

روزنامه های صبح شنبه، ۲۷ شهریور ۱۳۹۵
بخشنامه امنیت شغلی ابلاغ شد/آب پاکی سردار روی دستان شایعه ساز/پایبند تعهدات خود در برجام هستیم/نمایندگان هزینه سفر به برزیل را باید به بیت المال بازگردانند/بحران کاهش ضریب جینی در دولت احمدی نژاد/ارژی هسته ای باید زمینه همکاری کشورهای منطقه شود
۱۱:۲۰ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۷ شهریور


روزنامه های صبح شنبه، ۲۷ شهریور ۱۳۹۵

بخشنامه امنیت شغلی ابلاغ شد/آب پاکی سردار روی دستان شایعه ساز/پایبند تعهدات خود در برجام هستیم/نمایندگان هزینه سفر به برزیل را باید به بیت المال بازگردانند/بحران کاهش ضریب جینی در دولت احمدی نژاد/ارژی هسته ای باید زمینه همکاری کشورهای منطقه شود
۱۱:۲۰ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۷ شهریور


روزنامه های صبح شنبه، ۲۷ شهریور ۱۳۹۵

label, , , , , , , , , , , ,

About the author