روزنامه الریاض:/ ایران انتخاب کشور ثالث را رد می‌کند!

روزنامه الریاض:/ ایران انتخاب کشور ثالث را رد می‌کند!
رسانه‌های عربستان در جوسازی جدید اعلام کردند که فدراسیون فوتبال ایران با انتخاب کشور بی طرف مخالف است.

روزنامه الریاض:/ ایران انتخاب کشور ثالث را رد می‌کند!

رسانه‌های عربستان در جوسازی جدید اعلام کردند که فدراسیون فوتبال ایران با انتخاب کشور بی طرف مخالف است.
روزنامه الریاض:/ ایران انتخاب کشور ثالث را رد می‌کند!

سایت خبری زندگی

اتوموبیل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author