روایتی عجیب و فاش نشده از نحوه انتقال رونالدو به بارسلونا

روایتی عجیب و فاش نشده از نحوه انتقال رونالدو به بارسلونا
تسنیم نوشت:در هفته ۴۰ ساله شدن رونالدو رئیس پیشین بارسلونا از حقیقتی درباره شیوه قرارداد بستن با این مهاجم پرده برداشت که کمتر کسی از آن مطلع بود.

روایتی عجیب و فاش نشده از نحوه انتقال رونالدو به بارسلونا

تسنیم نوشت:در هفته ۴۰ ساله شدن رونالدو رئیس پیشین بارسلونا از حقیقتی درباره شیوه قرارداد بستن با این مهاجم پرده برداشت که کمتر کسی از آن مطلع بود.
روایتی عجیب و فاش نشده از نحوه انتقال رونالدو به بارسلونا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author