رمزگشایی کوتینیو از شادی بعد از گلش

رمزگشایی کوتینیو از شادی بعد از گلش
فیلیپ کوتینیو، ستاره برزیلی لیورپول، فاش کرد که خوشحالی ویژه اش بعد از گلزنی مقابل هال سیتی، از یک ترانه برزیلی الهام گرفته شده بود.

رمزگشایی کوتینیو از شادی بعد از گلش

فیلیپ کوتینیو، ستاره برزیلی لیورپول، فاش کرد که خوشحالی ویژه اش بعد از گلزنی مقابل هال سیتی، از یک ترانه برزیلی الهام گرفته شده بود.
رمزگشایی کوتینیو از شادی بعد از گلش

label, , , , , , , , , , , ,

About the author