رقابت های کشتی سنتی گورش/ نمایندگان ایران پنج مدال گرفتند

رقابت های کشتی سنتی گورش/ نمایندگان ایران پنج مدال گرفتند
نمایندگان ایران در رقابت های کشتی سنتی “گورش” در ترکمسنتان موفق به کسب ۵ نشان برنز شدند.
۱۹:۳۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۷ تیر


رقابت های کشتی سنتی گورش/ نمایندگان ایران پنج مدال گرفتند

نمایندگان ایران در رقابت های کشتی سنتی “گورش” در ترکمسنتان موفق به کسب ۵ نشان برنز شدند.
۱۹:۳۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۷ تیر


رقابت های کشتی سنتی گورش/ نمایندگان ایران پنج مدال گرفتند

مرجع سلامتی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author