رقابت رونالدو، گریزمان و بیل/ چه کسی بهترین بازیکن اروپا می شود؟

رقابت رونالدو، گریزمان و بیل/ چه کسی بهترین بازیکن اروپا می شود؟
امشب و طی مراسمی در شهر موناکو فرانسه، مرد سال فوتبال اروپا از بین کریستیانو رونالدو، گرت بیل و آنتوان گریزمان انتخاب خواهد شد.

رقابت رونالدو، گریزمان و بیل/ چه کسی بهترین بازیکن اروپا می شود؟

امشب و طی مراسمی در شهر موناکو فرانسه، مرد سال فوتبال اروپا از بین کریستیانو رونالدو، گرت بیل و آنتوان گریزمان انتخاب خواهد شد.
رقابت رونالدو، گریزمان و بیل/ چه کسی بهترین بازیکن اروپا می شود؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author