رفیق بهداد سلیمی رسما سرمربی تیم ملی وزنه برداری شد

رفیق بهداد سلیمی رسما سرمربی تیم ملی وزنه برداری شد
سجاد انوشیروانی با رای شورای عالی فنی وزنه برداری به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شد.

رفیق بهداد سلیمی رسما سرمربی تیم ملی وزنه برداری شد

سجاد انوشیروانی با رای شورای عالی فنی وزنه برداری به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شد.
رفیق بهداد سلیمی رسما سرمربی تیم ملی وزنه برداری شد

دانلود آهنگ جدید

پرشین موزیک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author